Orientació psicològica

Treballem amb les persones per dotar-les de les estratègies necessàries que fan possible que descobreixin, potenciïn i explotin els seus recursos personals, en funció de la situació en què es troben o dels objectius que vulguin assolir.

Actuem com a consultors, consellers o entrenadors de qualsevol persona que estigui en un moment de transició personal o professional, com en casos de separació, un estudiant indecís que no sap quin camí seguir, una persona aturada que vol trobar una feina, un treballador que vol reorientar la carrera, etc.

Orientació psicològica o counselling

Orientació psicològica o counselling

Acompanyem i aconsellem les persones en situacions de crisi i incertesa, com en casos de separació o canvi de feina.

Coaching personal i executiu

Coaching personal i executiu

Ajudem les persones a desenvolupar-se, tenint en compte com són i què els agrada, amb el propòsit que puguin assolir l'objectiu que s'han proposat.

Desenvolupament competencial i professional

Desenvolupament competencial i professional

Li assessorem respecte de les competències necessàries que pot necessitar en funció dels seus objectius, així com de la forma d'adquirir-les.

Orientació vocacional i professional

Orientació vocacional i professional

Contribuïm a fer que les persones descobreixin la seva vocació o reorientin la seva carrera, perquè així puguin gaudir d'una vida professional satisfactòria.